Sunday, 25/09/2022 - 20:56|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH LƯƠNG MỸ A

Hướng dẫn lập Kế hoạch bài dạy theo Công văn 2345/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phụ lục 3)

KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY Môn học/hoạt động giáo dục ………………………………………; lớp ………….. Tên bài học: ………………………………………………………; số tiết: ……..… Thời gian thực hiện: ngày...tháng...năm...(hoặc từ …/…/… đến …/…/…) 1. Yêu cầu cần đạt: - Nêu cụ thể học sinh thực hiện được việc gì; - Vận dụng được những gì vào giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống; - Có cơ hội hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực gì. 2. Đồ dùng dạy học: - Nêu các thiết bị, học liệu được sử dụng trong bài dạy để tổ chức cho học sinh hoạt động nhằm đạt yêu cầu cần đạt của bài dạy. 3. Các hoạt động dạy học chủ yếu: - Hoạt động Mở đầu: khởi động, kết nối. - Hoạt động Hình thành kiến thức mới: trải nghiệm, khám phá, phân tích, hình thành kiến thức mới (đối với bài hình thành kiến thức mới). - Hoạt động Luyện tập, thực hành. - Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (nếu có). 4. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có). - Nội dung còn bất cập, còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện tổ chức dạy học; - Nội dung tâm đắc tổ chức dạy học hiệu quả để trao đổi thảo luận khi tham gia sinh hoạt chuyên môn.

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 46
Hôm qua : 34
Tháng 09 : 1.023
Năm 2022 : 9.825