Sunday, 25/09/2022 - 22:34|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của TRƯỜNG TH LƯƠNG MỸ A

Kế hoạch năm học 2020-2021

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

PGD&ĐT HUYỆN CHƯƠNG MỸ

TRƯỜNG TIỂU HỌC LƯƠNG MỸ A

 

 

Số……./KH - TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Lương Mỹ, ngày      tháng  10 năm 2020

 

 

 Kế hoạch

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021

 

Căn cứ Quyết định số 2084/QĐ-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020- 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên; thực hiện;

Chỉ thị số 666/CT- BGDĐT ngàv 24/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT vê nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục, Công văn số 3415/BGDĐT- GDTH, ngày 4/9/2020 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ Quyết định số: 3635/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Hướng dẫn số 3135/SGDĐT - GDPT, ngày 22/9/2020 của Sở GDĐT về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2020-2021;

Căn cứ hướng dẫn số 747 /HD-GDĐT, ngày 05 /10/2020 về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cấp Tiểu học - Năm học 2020 - 2021 của Phòng giáo dục và đào tạo huyện Chương Mỹ;

Xét tình hình thực tế của địa phương. Trường Tiểu học Lương Mỹ A xây dựng kế hoạch năm học 2020-2021 cụ thể như sau:

I. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi:

- Nhà trường có khuôn viên thoáng mát và sạch đẹp với tổng diện tích toàn trường là 3854 m2, nhà trường có 30 cán bộ giáo viên, nhân viên và 817 em  học sinh được chia thành 17 lớp thuộc 5 khối. Sân trường có bồn hoa, cây cảnh, cây bóng mát luôn được chăm sóc chu đáo. Cảnh quan sư phạm của nhà trường thật sự thoáng mát và sạch đẹp.

- Được sự chỉ đạo sát sao của PGD&ĐT huyện Chương Mỹ.

- Được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của các ngành địa phương.

- Đội ngũ giáo viên: đồng đều về chất lượng đào tạo, họ rất nhiệt tình trong công tác giảng dạy và công tác chủ nhiệm, có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tổ chức tốt, luôn có chí phấn đấu vươn lên, có tinh thần học hỏi tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng sư phạm cho bản thân cũng như đóng góp cho đồng nghiệp. 100% giáo viên nhà trường đạt trình độ chuẩn và 97% trên chuẩn.

- Phụ huynh đa số là cán bộ, công nhân viên chức có nhận thức tốt quan tâm đến con em họ.

- Công tác xã hội hoá giáo dục được làm tốt trong địa bàn.

2. Khó khăn:

- Năm học 2020 – 2021 trường có số học sinh cao, cơ sở vật chất còn thiếu các phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học. Số lượng giáo viên còn thiếu giáo viên dạy văn hóa, giáo viên thể dục, ngoại ngữ theo TT 16/2017/TT-BGD&ĐT ngày 12/7/2017.

- Địa bàn phức tạp nên công tác PCGD còn gặp nhiều khó khăn .

II. Thực trạng:

1. Cơ sở vật chất - Đội ngũ:

1. 1. Về cơ sở vất chất:

- Tổng diện tích toàn trường : 5000 m2. Trong đó:

+ Diện tích sân chơi: 1850 m2

+ Diện tích bãi tập: 1500 m2

+ Diện tích các phòng còn lại : 856  m2

-  Nguồn nước uống: Nước đóng bình tinh khiết do Công ty TNHH Phú Đại Lâm cung cấp.

+  Nhà đa năng:  Không có.

* Tổng số phòng học hiện có : 17 phòng. Trong đó:

                                                                            + Phòng học kiên cố: 15 phòng.

                                                                            + Phòng học cấp 4: 02 phòng.

* Tổng số  phòng chức năng: Không có

Trong đó:

+ Phòng giám hiệu: 0 phòng.         

+ Phòng  thư viện : 01 phòng. 

+ Phòng máy tính: Không.

+ Phòng hội đồng SP: 0 phòng.         + Phòng  bảo vệ: 01 phòng.

+ Phòng Đoàn - Đội : 01 phòng.       + Phòng Y tế: 01 phòng.

+ Phòng thiết bị : Không có.             + Phòng truyền thống: Không.

+ Phòng Nghệ thuật ( Nhạc, Mỹ thuật)  : Không.

+ Nhà VS giáo viên: 0 phòng.

+ Nhà VS Học sinh: 02 phòng 100 m2

+ Nhà bếp : Không.

+ Cổng trường, biển trường : Có (đúng quy định của điều lệ).

+ Nhà để xe GV: Không;  HS: 01 nhà 40 m2.

* Tổng số bộ bàn ghế HS: 372 bộ.

Trong đó: + Bàn ghế HS 2 chỗ ngồi : 372 bộ. (đúng quy cách)

                              + Bàn ghế GV : 20 bộ.

        * Tổng số bảng chống lóa:  17 cái. (17 cái)

        * Thiết bị máy CNTT:

        - Tổng số máy chiếu: 17 máy (2 máy hỏng); Máy tính: 21 máy (05 máy hỏng); Máy in: 10 máy (03 máy hỏng).

* Trường đạt chuẩn Quốc gia:              - Năm được công nhận : Chưa.

                                                             - Năm được công nhận lại: Chưa.

*  Đăng ký  mới XD trường chuẩn QG  năm 2022.

* Trường  có thư viện đạt chuẩn: Có năm 2016.

* Trường được đánh giá ngoài : Không.

1. 2 Về đội ngũ:

CB-GV

CNV

Tổng

số

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

TRÌNH ĐỘ CHÍNH TRỊ

Số

Đảng viên

Trung cấp

Cao đẳng

Đại

học

Thạc sĩ

Cao

cấp

Trung cấp

cấp

*Lãnh đạo

3

 

 

3

 

 

3

 

3

* Tổng PT

1

 

1

 

 

 

 

 

 

* GV b/chế:

18

2

5

11

 

 

 

 

 

Trong đó:

- GVdạy VH

14

1

5

8

 

 

 

 

11

- GV nhạc

1

 

 

1

 

 

 

 

 

- GV Mthuật

1

1

 

 

 

 

 

 

 

- GV A.văn

- GVTin học

1

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

- Gv Thể dục

1

 

 

1

 

 

 

 

 

* GV HĐ

4

2

2

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

- GVdạy VH

4

2

2

 

 

 

 

 

 

- GV nhạc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV Mthuật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV A.văn

- GVTin học

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- GV Thể dục

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Nhân viên:

4

1

1

2

 

 

 

 

 

Trong đó:

- Kế toán

1

 

 

1

 

 

 

 

 

- Thủ quỹ

1

 

 

1

 

 

 

 

 

- T viện, T bị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Y tế

1

1

 

 

 

 

 

 

 

- Văn thư

1

 

1

 

 

 

 

 

 

Cộng

30

5

9

16

 

 

3

 

14

 

* Số GV cần có: 23 lớp x 1,5 = 35 GV theo TT 16/2017/TT-BGD&ĐT ngày 12/7/2017.

- Hiện có:  22 GV. (GV văn hóa:  17 GV có 04 HĐ; GV chuyên biệt: 05) thiếu 13 giáo viên theo TT 16/2017/TT-BGD&ĐT ngày 12/7/2017.

* Số nhân viên cần có so với chỉ tiêu : Đủ về số lượng. (Chưa được đào tạo đủ theo chuyên ngành cần thiết)

- Hiện có:  4 NV  trong đó: NV biên chế: 01 đ/c; NV hợp đồng : 03 đ/c. (02 hợp đồng NĐ 68, 01 hợp đồng ngắn hạn)

2. Chất lượng giáo dục

2.1. Duy trì sĩ số:

*  Đầu năm: 827 HS; Số HS khuyết tật học hòa nhập: 01 HS; HS dân tộc: 14 HS. (12 học sinh dân tộc Mường, 01 học sinh dân tộc Tày, 01 học sinh dân tộc Nùng)

* Cuối năm: 827 HS; Số HS khuyết tật học hòa nhập: 01 HS; HS dân tộc: HS. (Có đủ hồ sơ khuyết tật)

Duy trì sĩ số 827/827=100%.

2.2 Thống kê số liệu học sinh học buổi 2, bán trú, tin học, ngoại ngữ, võ thuật và các môn học khác ngoài giờ chính khóa:

Học buổi 2

Khối lớp

Số lớp

Tổng Số học sinh

Số HS khuyết tật

 

 

      Học 10 buổi /tuần

Khối 1

4

159

 

Khối 2

4

174

 

Khối 3

4

205

 

Khối 4

3

161

 

Khối 5

3

128

1

 

Tổng

18

827

1

 

 

         Học sinh bán trú

Khối 1

2

68

 

Khối 2

2

70

 

Khối 3

2

48

 

Khối 4

1

25

 

Khối 5

1

9

 

 

Tổng

18

220

 

 

 

      Học sinh học tin học

Khối 1

 

 

 

Khối 2

 

 

 

Khối 3

4

205

 

Khối 4

3

161

 

Khối 5

3

128

1

 

Tổng

10

494

1

 

 

Học sinh học ngoại ngữ (Theo quy định của BGD&ĐT

Khối 1

 

 

 

Khối 2

 

 

 

Khối 3

4

205

 

Khối 4

3

161

 

Khối 5

3

128

1

 

Tổng

10

494

1

 

Học sinh học ngoại ngữ (Liên kết trung tâm Ban Mai)

Khối 1

3

159

 

Khối 2

4

174

 

Khối 3

4

205

 

Khối 4

3

161

 

 

Tổng

14

699

 

Học sinh học võ thuật

Khối 1

3

159

 

 

Khối 2

4

174

 

 

Khối 3

4

205

 

 

Khối 4

3

161

 

 

Tổng

14

699

 

III. Các chỉ tiêu phấn đấu của nhà trường:

1. Chỉ tiêu phấn đấu chung

-  Nhà trường :  Tập thể LĐ tiên tiến.

- Chi bộ: HTXS nhiệm vụ.

- Công đoàn : Vững mạnh xuất sắc nhiệm vụ. Đề nghị LĐLĐ Huyện tặng giấy khen.

- Chi đoàn : Vững mạnh .

- Đội TNTP Hồ Chí Minh : Đề nghị HĐĐKT.

2.  Các chỉ tiêu cụ thể:     

 

2.1. Chất lượng giáo dục

* Chất lượng toàn diện của học sinh lớp 1:

 

NĂNG LỰC

PHẨM CHẤT

 

Tự phục vụ, tự quản

Hợp tác

Tự học, GQVĐ

Chăm học, chăm làm

Tự tin, trách nhiệm

Trung thực, kỷ luật

Đoàn kết, yêu thương

Mức đạt được

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

 

SL

103

52

4

108

51

0

104

51

4

109

46

4

113

46

0

115

44

0

118

41

0

* Các môn học và hoạt động giáo dục:

 

Khối

 

Tổng số

 

 

Hoàn thành Xuất sắc

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

Khen thưởng HSXS

Khen thưởng

HSHT tốt

SL

TL(%)

SL

TL(%)

SL

TL(%)

SL

TL(%)

SL

TL(%)

SL

TL(%)

1

159

56

35

48

30

51

32

4

3

56

35

48

30

 

Năm học

Học sinh hoàn thành chương trình lớp học

Khối 1

SL

%

2020-2021

154

97

* Chất lượng toàn diện của học sinh lớp 2, 3, 4, 5:

 

NĂNG LỰC

PHẨM CHẤT

 

Tự phục vụ, tự quản

Hợp tác

Tự học, GQVĐ

Chăm học, chăm làm

Tự tin, trách nhiệm

Trung thực, kỷ luật

Đoàn kết, yêu thương

Mức đạt được

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

Tốt

Đạt

CCG

SL

434

229

5

440

228

0

432

231

5

450

213

5

453

215

0

461

207

0

462

206

0

 

* Các môn học và hoạt động giáo dục:

 

Khối

Tổng  số HS

Các môn học và hoạt động giáo dục

Khen thưởng CN

Hoàn thành tốt

Hoàn thành

Chưa hoàn thành

SL

TL (%)

SL

TL(%)

SL

TL(%)

SL

TL(%)

2

174

113

65

56

32

5

3

113

65

3

205

129

63

72

35

4

2

133

65

4

161

100

62

60

37

1

1

105

65

5

128

82

64

46

36

0

0

83

65

Cộng

668

424

63

234

35

10

2

434

65

 

Năm học

Học sinh hoàn thành chương trình lớp học

Hoàn thành chương trình TH

 

Khối 2

Khối 3

Khối 4

Khối 5

 

SL

%

SL

%

SL

%

SL

%

2020-2021

174

98

205

99

161

99

128

100

          

 

 

* Đăng ký thi đua của giáo viên:

 

Danh hiệu thi đua

Năm học 2020-2021

Số lượng

Tỉ lệ

- Chiến sĩ thi đua cấp Thành phố

0

0

- Chiến sĩ thi đua cơ sở

2

7

- Lao động tiên tiến

7

23

- GV giỏi cấp Trường

13

54

- GV giỏi cấp Huyện

5

22

- GV giỏi cấp Thành phố

0

0

- GVdạy giỏi chuyên đê cấp Huyện

2

8

- Tổng PT giỏi cấp Huyện

1

4

- Tổng PT giỏi cấp Thành phố

0

0

 

* Đăng ký viết và ứng dụng SKKN: 12 SKKN.

- Số SKKN cấp huyện : 06 SKKN.

2.2  Công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ:

-  Nâng cao chất lượng PCGD Tiểu học, xóa mù chữ (duy trì, giữ vững và phát triển phổ cập và xóa mù đạt mức độ nào theo  nghị định 20/2014/NĐ-CP 24 tháng 03 năm 2014.

- Huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1: 150 em; Đạt 100%.

- Duy trì sĩ số ở các khối lớp:100%.

- Chất lượng hồ sơ sổ sách phổ cập và xóa mù chữ: Chất lượng tốt, đã điều tra và điền bổ sung đẩy đủ vào sổ phổ cập và sổ đăng bộ.

- Không có học sinh bỏ học.

Đăng ký duy trì xã  đạt chuẩn về công tác phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3  và Xóa mù chữ  mức độ 2.

IV. Các biện pháp thực hiện:

1. Công tác xây dựng đội ngũ:

a. Nhiệm vụ:

Xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu về chất lượng. Thực hiện tốt chỉ thị số 40-CT/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Chú trọng bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên về nội dung và quan điểm đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo cấp học nói chung, công tác chỉ đạo và quản lý việc dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng nói riêng.

Tiếp tục quan tâm đánh giá và bồi dưỡng nâng cao năng lực theo chuẩn Hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học; bồi dưỡng ứng dụng CNTT trong đổi mới quản lý chỉ đạo và trong đổi mới phương pháp dạy học. Triển khai công tác bồi dưỡng giáo viên theo chương trình bồi dưỡng  thường xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo TT số 32/2011/TT-BGD&ĐT ngày 08/8/2011) và quy chế bồi dưỡng thưỡng xuyên giáo viên tiểu học (ban hành theo TT số 24/2012/22-BGD&ĐT ngày 10/07/2012). Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên Tiếng anh học bồi dưỡng và tự bồi dưỡng để nâng chuẩn trình độ theo khung năng lực ngoại ngữ Châu Âu. Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá học sinh. Khuyến khích CB, GV, NV tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng chuẩn nghề nghiệp.

Quan tâm chỉ đạo đội ngũ giáo viên đẩy mạnh ứng dụng CNTT và Ngoại ngữ. Đổi mới  dạy và học, tổ chức các chuyên đề, triển khai phương pháp“Bàn tay nặn bột” trên các khối lớp đưa CNTT vào giảng dạy, quản lý học sinh, gắn với các phương pháp giảng dạy tích cực.

Mỗi cán bộ quản lý, giáo viên tiếp tục thực hiện đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Sáng tạo trong lao động và học tập. Nâng cao chất lượng đề tài, sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ viên chức.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong hoạt động dạy học, đặc biệt là trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn đồng thời với việc nâng cao năng lực và nghiệp vụ sư phạm trong giáo dục học sinh.

Đầu tư CSVC, trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Đổi mới phương pháp kiểm tra, đánh giá học sinh. Tăng cường đánh giá bằng  nhận xét trên 2 tiêu chí cơ bản về phẩm chất và năng lực.

Xây dựng kế hoạch năm học, chỉ đạo công tác thu chi đầu năm. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý tài chính, tài sản, quản lý nhân sự, phổ cập GD.

b. Giải pháp:

Chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động chuyên môn... đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn.

Có kế hoạch nâng cao trình độ trên chuẩn. Tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ, Sở GD&ĐT. Tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên và hỗ trợ hoạt động dạy học qua mạng internet.

Chú trọng tạo điều kiện cho cán bộ quản lý, giáo viên tham gia học tập bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Khuyến  khích CB, CC, VC  nghiên cứu sáng kiến cải tiến áp dụng trong công tác chỉ đạo quản lý và dạy học, tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

Rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp công việc hợp lý cho đội ngũ, sử dụng đội ngũ hiệu quả. Chăm lo việc bồi dưỡng đội ngũ thông qua chuẩn nghề nghiệp, đánh giá đúng năng lực giảng dạy về kiến thức, phong cách, phương pháp dạy học.

Xây dựng lộ trình tạo điều kiện giáo viên học tập nâng chuẩn theo quyết định của Bộ GD&ĐT.

Quan tâm giáo viên dạy lớp 2, giao quyền chủ động cho giáo viên để hoàn thành đạt đích của nhiệm vụ năm học.

2.Quản lý chuyên môn

a. Nhiệm vụ:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc đánh giá học sinh theo TT 22/2016 của BGD&ĐT và TT 30/2014/TT-BGD&ĐT sửa đổi nhằm giúp giáo viên khắc phục khó khăn về kỹ thuật khi thực hiện đánh giá học sinh, đặc biệt tập trung và nội dung biên soạn các mức câu hỏi, bài tập trong đề kiểm tra định kỳ đảm bảo theo chuẩn kiến thức, kỹ năng, định hướng phát triển năng lực học sinh và tập trung vào nội dung đánh giá thường xuyên, chủ yếu nhận xét, hướng dẫn bằng lời nói trực tiếp để hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn trong các giờ học và hoạt động giáo dục, tránh thực hiện máy móc việc ghi chép nhận xét, tránh khen thưởng tràn lan.

Tăng cường ứng dụng CNTT, phần mềm quả lý kết quả giáo dục và học tập của học sinh để giảm áp lực về hồ sơ đánh giá học sinh, giúp giáo viên dành nhiều thời gian quan tâm đến học sinh  và đổi mới  phương pháp dạy học.

Thực hiện bàn giao chất lượng giáo dục, không để  học sinh “ngồi nhầm lớp”, tinh giảm các cuộc thi dành cho giáo viên và học sinh phổ thông. Không tổ chức thi học sinh giỏi ở tất cả các cấp quản lý, không giao chỉ tiêu học sinh tham gia các sân chơi, cuộc thi khác.

Thực hiện đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất  năng lực của người học.

b. Giải pháp :

Đổi mới hình thức và phương pháp thi, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục đảm bảo trung thực khách quan.

Thực hiện tốt việc đánh giá học sinh lớp 1 theo TT27, học sinh lớp 2, 3, 4, 5, theo TT 22/2016/TT-BGD&ĐT và TT 30/2014/TT-BGD&ĐTsửa đổi.

Tăng cường tham dự và tổ chức các chuyên đề về dạy – học các môn để rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện chuẩn kiến thức, kỹ năng các môn học ở các khối lớp. Tổ chức bồi dưỡng các chuyên đề về chuyên môn còn vướng mắc trong quá trình thực hiện giảng dạy.

Tổ chức có hiệu quả các giờ thao giảng đảm bảo đúng theo kế hoạch. Thực hiện nghiêm chương trình giảng dạy theo quy định của Bộ, Ngành. Hồ sơ sổ sách đầy đủ, khoa học.

Thực hiện công tác kiểm tra thường xuyên và đột xuất đối với các GV và các hoạt động khác trong nhà trường.

3. Quản lý và chỉ đạo tổ chức các hoạt động của học sinh:

a. Nhiệm vụ:

Thực hiện tốt việc tăng cường công tác y tế trường học, vận động tối đa học sinh tham gia bảo hiểm y tế theo tinh thần tự nguyện, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh.

Tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao, tin học, ngoại ngữ nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống.

Học sinh thực hiện nghiêm nội quy trường, lớp. Thầy cô giáo tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm khuyến khích sự chuyên cần, tích cực, chủ động, sáng tạo  và ý thức vươn lên, rèn luyện khả năng tự học của học sinh.

Rèn luyện kỹ năng ứng xử hợp lý với các tình huống trong cuộc sống, thói quen và kỹ năng làm việc, sinh hoạt theo nhóm; nâng cao tính tự lực tự quản của các em.

Tiếp tục triển khai chương trình  hành động phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến mang nội dung không lành mạnh đối với học sinh. Chuẩn bị và tổ chức tổ Hội khỏe Phù Đổng cấp Huyện.

b. Giải pháp :

Tăng cường công tác quản lý học sinh, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật; giáo dục ATGT, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội, giáo dục văn hóa tư tưởng, giáo dục thể chất và y tế trường học, giáo dục phòng chống TTNT, phòng chống đuối nước.

Tăng cường đổi mới nội dung, phương  thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp, xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp.

Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường.

Tổ chức các hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Nhà trường chủ động phối hợp với gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo  đức và kỹ năng sống cho học sinh.

Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí tích cực, các hoạt động văn hóa, thể thao, hoạt

Tổ chức tốt phong trào thi viết chữ đẹp cấp trường.

4. Quản lý về cơ sở vật chất:

a. Nhiệm vụ:

Quản lý công tác sử dụng và bảo quản CSVC hiện có. Lập kế hoạch tu bổ và bổ sung CSVC, trang thiết bị dạy học đảm bảo phục vụ tốt cho công tác dạy và học. Lập hồ sơ bàn giao tài sản sử dụng các khối phòng học.

Quản lý và đầu tư CSVC theo các nguồn hợp pháp.

b. Giải pháp:

Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường trang bị CSVC, trang thiết bị dạy học, thư viện, vườn trường. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh – sạch – đẹp, an toàn theo quy định, xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường, tổ chức tốt các hoạt động giáo dục.

Quan tâm đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa CSVC nhà trường theo hướng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động tập thể nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đánh giá việc sử dụng thiết bị dạy học đồng thời quan tâm việc bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của viên chức phụ trách thiết bị dạy học.

5. Quản lý về hành chính:

a. Nhiệm vụ:

Quản lý giữ tốt hồ sơ – lý lịch của cán bộ viên chức, các loại hồ sơ sổ sách của nhà trường, công văn đi đến. Thực hiện mở đủ các loại hồ sơ, sổ sách theo đúng quy định.

Quản lý và kiểm tra thực hiện hồ sơ sổ sách của cán bộ viên chức theo định kỳ đột xuất.

Xây dựng và thực hiện tốt quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo công khai dân chủ. Kiên quyết chống những biểu hiện tiêu cực trong quản lý dẫn đến mất đoàn kết nội bộ trong nhà trường.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý. Khuyến khích sử dụng các phần mềm quản lý học sinh, quản lý cán bộ giáo viên. Tăng cường tổ chức phổ biến các SKKN có chất lượng tốt.

b. Giải pháp:

- Giao ban hàng tuần gồm: BGH, TPT Đội, giáo viên trực tuần.

- Hồ sơ sắp xếp khoa học. Thực hiện thu chi đúng theo quy định, chứng từ đầy đủ, hợp lệ. Cập nhật thông tin kịp thời, chính xác.

6. Quản lý về tài chính:

a. Nhiệm vụ:

Quản lý và sử dụng nhân lực tài chính đúng quy định, chỉ đạo theo chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và có vận dụng sáng tạo trong điều kiện nhà trường.

Tăng cường quản lý thu chi và đảm bảo các nguồn thu trong nhà trường công khai, minh bạch, tự nguyện, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Có kế hoạch thu chi cụ thể.

b. Giải pháp :

Quản lý thu chi trong nhà trường đúng quy định, đúng nguyên tắc tài chính, đảm bảo đúng chế độ cho cán bộ công chức, kiểm tra tài chính được công khai dân chủ. Thực hiện thu chi theo QĐ số : 51/2013/QĐ-UBND ngày 23/11/2014 về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của TP Hà Nội (không thực hiện điều 11 của QĐ 51/2013/QĐ-UBND).Thực hiện quyết toán thu chi đúng quy đinh, chứng từ đầy đủ hợp lệ.

Thực hiện quản lý và sử dụng cá nguồn ngân sách Nhà nước đúng nguyên tắc tài chính và các khoản thu chi khác.

Xây dựng qui chế chi tiêu nội bộ minh bạch khách quan, đảm bảo công khai dân chủ trong hội nghị CCVCNLĐ.

Thực hiện nghiêm túc TT 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GD&ĐT ban hành qui định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông.

7. Công tác thanh kiểm tra:

a. Nhiệm vụ:

Xây dựng kế hoạch, thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ : Kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề, đặc biệt là tăng cường công tác kiểm tra đột xuất nhằm tập trung chấn chỉnh nề nếp, kỷ cương trong lĩnh vực dạy và học. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn và quản lý chất lượng giáo dục, tăng cường trật tự, kỷ cương, nề nếp trong trường học, lớp học.

Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa đặc biệt là đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra  và công tác sử dụng thiết bị dạy học.

Xây dựng kế hoạch cụ thể kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề.

b. Giải pháp:

Lựa chọn đội ngũ trong ban kiểm tra, phân công  nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong ban kiểm tra. Sau kiểm tra có đánh giá rút kinh nghiệm, giải pháp sau kiểm tra.

8. Công tác đoàn thể:

a. Nhiệm vụ:

Kiện toàn và tổ chức hội nghị  CC,VC, NLĐ; đại hội Liên đội.

Xây dựng khối đoàn kết thống nhất, nâng cao tinh thần đấu tranh phê và tự phê. Phát huy quyền dân chủ của mỗi công đoàn viên trong nhà trường.

Động viên giáo dục công đoàn viên hăng hái thi đua, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua. Cùng với công đoàn đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn lao động.

Thực hiện tốt các chăm lo, bồi dưỡng, phát triển đoàn viên công đoàn ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

b. Giải pháp:

Phối hợp với công đoàn tuyên truyền CB, GV, NV thực hiện tốt chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Ngành.

Phối hợp với công đoàn trong việc chỉ đạo hoạt động các đoàn thể, giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn và công tác giảng dạy của giáo viên.

Thường xuyên chỉ đạo, giám sát hoạt động Chi đoàn, Liên đội.

9. Công tác thi đua khen thưởng:

a. Nhiệm vụ:

Phát động phong trào thi đua ngay từ đầu năm học như viết SKKN, 20/11,  8/3, 26/3…Xây dựng các tiêu chí thi đua, hình thức khen thưởng để nâng cao chất lượng dạy học.

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng. Đảm bảo trong thi đua tự nguyện, tự giác, đảm bảo tinh thần đoàn kết, hỗ trợ hợp tác cùng phát triển. Đổi mới công tác thi đua khen thưởng với tinh thần thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Hai không” của ngành.

b. Giải pháp :

Kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2020-2021.

Nhà trường phối hợp với công đoàn trong các phong trào thi đua, tổ chức sơ kết tổng kết đánh giá thi đua.

Tổ chức khen thưởng phải đảm bảo chính xác, công khai, công bằng, dân chủ và kịp thời trên cơ sở đánh giá đúng hiệu quả công tác của các tập thể và cá nhân, coi trọng chất lượng theo tiêu chuẩn, không gò ép để đạt số lượng.

Thường xuyên động viên khuyến khích các tập thể, cá nhân đem hết tài năng, năng lực của mình để cống hiến, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển và lớn mạnh về mọi mặt.

Khen thưởng kịp thời những cá nhân, tổ khối có thành tích xuất sắc qua các đợt thi đua. Tổ chức các sân chơi, thưởng học sinh nghèo vượt khó… qua đó tạo động lực mới trong phong trào thi đua nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục phát triển.

10. Thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua:

a. Nhiệm vụ:

Thực hiện Chỉ thị số : 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII và chỉ thị số : 27/CT-TTg ngày 08/09/2016 của TT Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong ngành giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng đạo đức, lối sống văn hóa, phong cách, tác phong làm việc đối với mỗi nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, người học góp phần thực hiện thắng lợi NQ số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, tập trung vào các nhiệm vụ.

Thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, tạo cơ hội động viên, khuyến khích  giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục học tập và sáng tạo, ngăn ngừa và kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo.

Thực hiện NĐ số : 80/2017/NĐ-CP ngày 17/07/2017 của Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường. Thông tư số 04/20175/TT-BGD&DDT ngày 28/2/2014 ban hành quy định về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa. Thông tư số : 07/2014/TT-BGD&ĐT ngày 14/3/2014 quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học. Quyết định số 410/QĐ-BGD&ĐT ban hành kế hoạch triển khai QĐ số 1501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”  của ngành giáo dục.

b. Giải pháp:

Việc triển khai thực hiện các cuộc vận động cần thiết thực, cụ thể, phù hợp với yêu cầu đặc thù của địa phương và cấp học, coi trọng việc giáo dục phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, nhân cách nhà giáo tạo cơ hội động viện, khuyến khích giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục học tập  và sáng tạo; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết  với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo;  kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời nghiêm những hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm thân thể học sinh.

Chú trọng  giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa. Tăng cường quản lý  hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa. Thực hiện quy định về hoạt động chữ thập đỏ trong trường học.

Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Nhi đồng với công tác giáo dục của nhà trường, nhằm tạo sự đồng thuận của cha mẹ học sinh với nhà trường. Đưa các nội dung giáo dục văn hóa truyền thống, giáo dục  thông qua di sản vào nhà trường. Tuyên truyền giáo dục về lịch sử địa phương, đặc biệt qua truyền thống của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Tiếp tục thực hiện việc giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống  thanh lịch – văn minh cho học sinh Hà Nội. Triển khai thí điểm dạy học bộ tài liệu An toàn giao thông, hoạt động trải nghiệm cho học sinh.

Qua mỗi đợt thi đua có tổng kết đánh giá, khen thưởng kịp thời.

V. Tổ chức thực hiện: Căn cứ theo đề án vị trí việc làm của nhà trường, nhiệm vụ năng lực CB, GV, NV trong nhà trường, Ban Chi ủy, BGH nhà trường thống nhất phân công như sau:

1. Phân công nhiệm vụ, phù hợp với thực tế của nhà trường - hoàn cảnh của từng cá nhân.

1.1. Hiệu trưởng Nhà trường.

Là người lãnh đạo điều hành mọi công việc của Nhà trường, chịu trách nhiệm cá nhân và quyền hạn của mình theo luật định. Cùng với tập thể chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Nhà trường trước Đảng uỷ, HĐND UBND Xã, Phòng Giáo dục & Đào tạo ,UBND huyện Chương Mỹ, Sở Giáo dục TP Hà Nội.

Hiệu trưởng phân công nhiệm vụ công tác cho  Phó Hiệu trưởng, Giáo viên, Nhân viên của Nhà trường.

Người được phân công phải chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về nhiệm vụ được giao. Trực tiếp phụ trách CSVC của nhà trường.

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Pháp luật, Chỉ thị, Nghị quyết, Quyết định của các cấp.

Cụ thể: Đồng chí hiệu trưởng phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các mặt công tác, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường.

+ Kế hoạch phát triển giáo dục;

+ Điều hành công tác thu - chi ngân sách;

+ Chủ tịch hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của trường;

+ Tham gia hội đồng giáo dục và hội khuyến học xã;

+ Trưởng ban kiểm  tra nhà trường;

+ Phụ trách tổ hành chính tài vụ.

+ Phụ trách CSVC nhà trường .

1. 2. Phó Hiệu trưởng : Là người giúp việc cho hiệu trưởng, chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ được phân công.

* Phụ trách chuyên môn.

- Trực tiếp chỉ đạo chuyên môn của Nhà trường bao gồm:

+ Quản lý giờ giấc.Theo dõi sĩ số trong toàn  năm học.

+ Quản lý hồ sơ chuyên môn, kiểm tra chuyên môn theo quy định ít nhất 1 lần/tháng/GV.

+ Dự giờ ít nhất 4 tiết/ tuần.

+ Duyệt kế hoạch của tổ chuyên môn theo tuần, tháng.

+ Duyệt phân phối chương trình theo tuần .

+ Xây dựng kế hoạch dự giờ, kiểm tra chuyên môn, báo cáo HT và thực hiện.

+ Phân công chuyên môn khi Hiệu trưởng đồng ý cho nghỉ.

+ Chỉ đạo công tác thư viện của nhà trường.

+ Theo dõi ngày công, nề nếp và các hoạt động khác của Giáo viên.

+ Phân công trực tuần cho giáo viên.

+ Hàng kỳ, hàng năm xây dựng kế hoạch hoạt động và kế hoạch chi cho hoạt động chuyên môn để trình HT duyệt và phân bổ chi.

+ Hàng tuần phải báo cáo tất cả các hoạt động chuyên môn của Nhà trường và của từng thành viên với Hiệu trưởng về các vấn đề của tuần trước và phương hướng tuần tới qua buổi họp giao ban thứ sáu hàng tuần.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn theo đúng quan điểm đường lối giáo dục của Đảng, Nhà nước, quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và những quy định của Sở, Phòng giáo dục đưa hoạt động chuyên môn ngày càng có nề nếp tốt, chất lượng đại trà và mũi nhọn ngày một nâng cao.

- Chị trách nhiệm bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên, xây dựng kế hoạch và tổ chức các hội thi do các cấp tổ chức. Chỉ đạo giáo viên dự thi giáo viên giỏi các cấp đạt chất lượng tốt.

- Quản lý và chịu trách nhiệm về việc dạy thêm học thêm của giáo viên trong trường.

- Giải quyết các công việc về chuyên môn, thường xuyên giữ mối quan hệ với cơ quan chuyên môn cấp trên, với chuyên môn các trường trong Cụm.

- Chấp hành  phân công của Hiệu trưởng một số công tác đột xuất khác.

* Phụ trách  Phổ cập giáo dục 

- Điều tra làm công tác PCGD đúng theo hướng dẫn.

- Theo dõi việc cấp phát, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học của Nhà trường.

- Thường xuyên giữ mối quan hệ với lãnh đạo cấp trên, với cán bộ địa phương để đưa công tác xây dựng, bảo quản, sử dụng CSVC Nhà trường tốt và đầy đủ hơn.

* Công tác chăm sóc học sinh ăn bán trú:

- Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các đ/c giáo viên, nhân viên chăm sóc học sinh ăn bán trú đảm bảo an toàn cho học sinh .

- Yêu cầu đồng chí hiệu phó : Hàng tuần phải báo cáo các nhiệm vụ được phân công với Hiệu trưởng và phương hướng tuần tới vào buổi họp giao ban tuần. (Nếu có công việc đột xuất cần giải quyết phải báo cáo hiệu trưởng trước khi thực hiện)

- Chấp hành  phân công của Hiệu trưởng một số công tác đột xuất khác.

1.3. Các tổ chuyên môn (5 tổ ).

- 5 Đ/c tổ trưởng từ lớp 1 đến lớp 5 và các giáo viên chuyên biệt chịu sự điều hành của Đ/c Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và tuân thủ theo sự chỉ đạo chung của Hiệu trưởng.

- Tổ chức các hoạt động chuyên môn của tổ mình, xây dựng kế hoạch chuyên môn của từng tuần, tháng, học kỳ và năm học.

- Có kế hoạch thao giảng, dự giờ của tổ viên, báo cáo Ban giám hiệu để thực hiện.

- Lãnh đạo các thành viên trong tổ thực hiện tốt nhiệm vụ của người Giáo viên. Thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giảng dạy với các tổ chuyên môn khác trong Nhà trường và trong cụm, trong huyện.

1.4. Giáo viên:

*  Giáo viên cơ bản:

Dạy đúng, đủ, có chất lượng các môn theo quy định. Dạy cho học sinh biết cách học và tự học một cách hiệu quả.

Giáo viên nghiên cứu chuẩn kiến thức, kĩ năng và thực hiện tốt theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình và đổi mới phương pháp dạy học các môn học của Bộ. Chú ý đến đặc trưng phân môn. Sử dụng đồ dùng dạy học có hiệu quả, gây hứng thú cho học sinh, giúp các em nhớ lâu, hiểu sâu kiến thức và vận dụng tốt để thực hành. Tránh tình trạng thuộc vẹt. Trong các giờ lên lớp giáo viên chủ động phối hợp linh hoạt các phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, phát huy tính tích cực trong lĩnh hội kiến thức và rèn luyện kỹ năng của học sinh.

Thực hiện đúng thời khoá biểu nhà trường đề ra, không tự tiện đổi tiết, đổi buổi, cắt xén các tiết học. (Việc thay đổi TKB phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu)

GV phải dạy đúng chương trình quy định. Không dạy trước chương trình. Giáo viên chú trọng dạy học theo định hướng phát triển năng lực tư duy của học sinh, thể hiện rõ sự cá thể hóa trong dạy học để tham gia giao lưu các cấp đạt hiệu quả cao và bồi dưỡng HS năng khiếu.

Thực hiện chấm đúng qui định theo đúng thông tư 22 và TT 30 sửa đổi. Lời phê nhận xét tư vấn chuẩn mực, chữ viết cẩn thận.

Tổ chức nghiêm túc các kỳ kiểm tra chất lượng định kỳ, khảo sát HS. Đổi mới phương pháp quản lý điểm. (Coi, chấm chéo, nghiêm túc khi thi, GV coi chấm đúng quy chế…)

- Giao quyền chủ động cho giáo viên để hoàn thành nội dung bài học, giáo viên chủ nhiệm có thể gửi thư khen khích lệ học sinh.

* Giáo viên chuyên biệt:

Dạy đúng, đủ, có chất lượng các môn theo quy định. Dạy cho học sinh biết cách học và tự học một cách hiệu quả.

Thực hiện đúng thời khoá biểu nhà trường đề ra, không tự tiện đổi tiết, đổi buổi, cắt xén các tiết học. (Việc thay đổi TKB phải được sự đồng ý của Ban giám hiệu)

Chuẩn bị đồ dùng trực quan, dự kiến các tình huống xảy ra trên lớp và biện pháp xử lý các tình huống đó. Quá trình soạn bài cần chú ý đổi mới phương pháp phát huy tính tích cực của học sinh và phù hợp với mọi đối tượng học sinh.

1.5. Bí thư chi đoàn:

- Phụ trách chỉ đạo hoạt động công tác Đoàn -  đội trong Nhà trường.

- Xây dựng kế hoạc hoạt động cụ thể .

- Báo cáo Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo cho từng hoạt động cụ thể.

1.6. Tổng phụ trách Đội:

- Dưới sự chỉ đạo của BCH chi Đoàn, chỉ đạo các hoạt động Đội trong toàn Nhà trường.

- Lập kế hoạch  hoạt động cụ thể theo chủ đề, theo tháng, dựa trên kế hoạch hoạt động của cấp trên.

- Báo cáo trước hiệu trưởng công việc của tuần trước và kế hoạch tuần sau vào buổi giao ban.

- Duy trì nếp chào cờ đầu tuần , các hoạt động về công tác Đội và các phong trào khác được phân công.

- Báo cáo Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo đối với từng chủ điểm sinh hoạt Đội.

1.7. Tổ hành chính : làm việc hành chính 8 giờ/ ngày.

*  Đồng chí kế toán :  Trên cơ sở kế hoạch hoạt động của các bộ phận trong nhà trường có nhiệm vụ  lập dự toán đầy đủ, chính xác kinh phí cho cả năm của Nhà trường.

- Tham mưu cho hiệu trưởng về tài chính. Có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả , đúng nguyên tắc các nguồn tài chính.

- Kế toán kiêm văn thư của nhà trường.

* Đồng chí thủ quỹ :

- Có trách nhiệm thu – chi đúng nguyên tắc tài chính.

- Chịu mọi trách nhiệm trong việc quản lý tiền mặt của nhà trường.

- Phải sử dụng thành thạo máy vi tính.

- Thu kịp thời  các khoản thu theo quy định, chi đúng nguyên tắc theo từng khoản thu. Cấp phát kịp thời Sách giáo khoa và các trang thiết bị, ĐDDH cho toàn thể Giáo viên trong Nhà trường.

- Báo cáo kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu của hiệu trưởng.

- Bảo quản tốt các trang thiết bị được cấp.

*  Nhiệm vụ của đồng chí nhân viên y tế học đường:

- Chịu trách nhiệm về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, đảm bảo đúng, đủ cơ số thuốc trong tủ thuốc thuộc danh mục thuốc do bộ y tế quy định.

- Theo dõi việc cung cấp nước uống của học sinh bảm bảo chất lượng.

- Chỉ đạo công tác vệ sinh , kê dọn văn  phòng nhà trường, chuẩn bị nước uống trước và sau khi hội họp.

- Thu dọn tất cả đồ dùng chung sau Hội nghị để vào trong một phòng rồi sắp xếp lại, giặt và cất giữ.

- Kết hợp làm và  nộp một số báo cáo lên các cấp .

- Chấp hành phân công của Hiệu trưởng một số công việc đột xuất khác.

1.8. Thư ký hội đồng Giáo dục Nhà trường:

- Ghi chép đầy đủ, kịp thời các nghị quyết  của Ban trung tâm, Hội đồng Nhà trường, Chuyên môn và một số nội dung khác (nếu Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu) một cách đầy đủ và  trung thực .

- Hoàn thành các loại sổ sách của nhà trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

- Tổng hợp các loại báo cáo (các cấp) theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

 

2. Chế độ thông tin, báo cáo:

Các bộ phận, tổ khối, đoàn thể, giáo viên thực hiện thông tin báo cáo đúng quy định, chính xác; thực hiện và xử lý các nguồn thông tin hiệu quả.

Quá trình chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ năm học, các tổ khối, đoàn thể, giáo viên gặp khó khăn, vướng mắc phát sinh cần phản ánh về Ban giám hiệu để chỉ đạo và xử lý kịp thời.

Căn cứ vào kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường, các Tổ trưởng tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch thực hiện của tổ mình đồng thời hướng dẫn các cá nhân xây dựng kế hoạch đảm bảo tính thống nhất và tìm các biện pháp tổ chức thực hiện đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm học 2020-2021 đã đề ra.

3. Kế hoạch từng tháng trong năm :

Căn cứ tình hình thực tế nhà trường xây dựng kế hoạch từng tháng trong năm như sau:

 

 

 

 

 

 

THÁNG 8 NĂM 2020

 

- Sinh hoạt chi bộ, triển khai nghị  định của Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

- Tổ chức cho CB, GV, NV học bồi dưỡng chính trị hè 2020.

- Phân công tổ chức trong nhà trường.

- Xét nâng lương thường xuyên cho CB,GV,NV trong trường.

- Điều tra bổ sung phổ cập.

- Triển khai hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2020-2021.

- Chuẩn bị các điều kiện phục vụ cho khải giảng năm học 2020 -2021.

- Tiếp tục duy trì  thư viện chuẩn.

- Xây dựng dự thảo kế hoạch thu chi.

- Triển khai tốt các chuyên đề, bồi dưỡng chuyên đề.

+ Học tập chuyên đề tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

+  Luyện viết chữ đẹp cho giáo viên và học sinh.

+ Chuyên đề bồi dưỡng tổ trưởng chuyên môn tiểu học.

  • Rà soát toàn bộ thiết bị đồ dùng dạy học, sách giáo khoa lớp 2,3,4,5.
  • Bổ sung các kế hoạch.
  • Xây dựng mô hình sáng tạo mới, mô hình lớp học hạnh phúc gửi về chuyên môn.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 9 NĂM 2020

 

- Sinh hoạt chi bộ, triển khai nghị  định của Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

- Triển khai nhiệm vụ năm học 2020-2021.

- Thực hiện tốt “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường” và khai giảng năm học mới vào ngày 05/9/2020.

- Triển khai công tác tháng 9 năm học 2020-2021.

- Tiếp tục duy trì  thư viện chuẩn.

- Hoàn thành báo cáo đầu năm học .

- Hoàn thiện hồ sơ phổ cập.

- Dạy lồng ghép an toàn giao thông, sống đẹp, thanh lịch văn minh, quyền và bổn phận trẻ em vào các môn học.

        - Xét nâng lương thường xuyên cho CB,GV,NV trong trường.

- Xây dựng kế hoạch nhà trường, tiêu chuẩn thi đua.

- Học chuyên đề phương pháp “Bàn tay nặn bột”.

- Tổ chức họp phụ huynh.

- Tổ chức hội nghị viên chức.

- Xây dựng kế hoạch triển khai kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021.

- Tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động và đăng ký thi đua các cấp.

- Kiện toàn tổ chức Đại hội Đoàn và Liên đội.

- Triển khai kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Triển khai phần mềm csdl, giaoducdientuv2 tới 100% giáo viên, nghiêm túc thực hiện theo qui định.

- Kiểm tra rà soát lập hồ sơ đề nghị duyệt nâng lương cho CB, GV, NV nhà trường.

- Kiểm tra thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục.

- Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng  thiết bị đồ dùng dạy học.

- Kiểm tra công tác đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên.

- Kiểm tra công tác cơ sở vật chất kỹ thuật.

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn và các đoàn thể.

- Thực hiện kí cam kết không dạy thêm học thêm, kí kết tới 100% giáo viên.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dạy thêm học thêm.

- Tổ chức cho học sinh hát Quốc ca đầu giờ học.

- Thực hiện nghiêm túc quy định về thu góp theo hướng dẫn của các cấp.

 

THÁNG 10 NĂM 2020

 

- Sinh hoạt chi bộ, triển khai nghị  định của Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

- Triển khai công tác tháng 10 năm học 2020-2021.

- Phát động thi đua đợt II.

- Thao giảng, thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- Hoàn thành công tác phổ cập mức độ 3.

- Tiếp tục rèn - sửa phát âm n - l; tập huấn giáo dục môi trường.

- Tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tháng ATGT”; tiếp tục giảng dạy “An toàn giao thông cho HS”.

- Xét nâng lương thường xuyên cho CB,GV,NV trong trường.

- Triển khai kế hoạch phòng chống tai nạn thương tích cho học sinh, phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết.

- Đổi mới nội dung hoạt động ngoài giờ chính khóa. (chào cờ đầu tuần)

- Chương trình y tế học đường tổ chức  khám sức khỏe cho HS, vệ sinh ATTP.

- Tổ chức các hoạt động ngoại khóa chào mừng ngày 20-10 (Ngày phụ nữ Việt Nam).

- Phát động phong trào chào mừng ngày 10-10 giải phóng Thủ đô.

- Phát động thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

- Kiểm tra các hoạt động sư phạm của giáo viên.

- Kiểm tra toàn diện 02 đồng chí.

- Tổ chức thi kể chuyện theo sách, múa hát tập thể cho học sinh.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dạy thêm học thêm.

- Thực hiện chuyên đề  tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tham gia học tập các chuyên đề do cấp trên tổ chức.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

THÁNG 11 NĂM 2020

 

- Sinh hoạt chi bộ, triển khai nghị  định của Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

- Phát động phong trào viên phấn vàng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Tổng kết thi đua đợt II, tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.

- Tổ chức thi viết chữ đẹp cấp trường.

- Tổ chức thi kể chuyện theo sách, múa hát tập thể cho học sinh.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm môn Toán lớp 5.

- Kiểm tra phổ cập giáo dục đúng độ tuổi.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021.

- Kiểm tra các hoạt động sư phạm của giáo viên.

- Kiểm tra toàn diện 01 đồng chí.

- Xét nâng lương thường xuyên cho CB,GV,NV trong trường.

- Kiểm tra công tác thư viện trường học.

- Tiếp tục rèn sửa phát âm n - l .

- Hoàn thiện và báo cáo PCGD TH đúng độ tuổi mức độ 3.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dạy thêm học thêm.

- Báo cáo giữa học kỳ I khối 4+5.

- Thực hiện chuyên đề  tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tham gia học tập các chuyên đề do cấp trên tổ chức.

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

THÁNG 12 NĂM 2020

 

- Sinh hoạt chi bộ, triển khai nghị  định của Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

- Phát động thi đua đợt III.

- Tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh kỉ niệm ngày 22/12.

- Tổ chức chuyên đề đánh giá NL-PC học sinh tiểu học.

- Triển khai chuyên đề giảng dạy bộ môn Tin học.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm môn Tập đọc lớp 3.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021.

- Thi Toán, Tiếng Anh  trên Iternet cấp trường, thi viết chữ đẹp cấp trường.

- Hoàn thành chương trình, Ôn tập cuối học kì I.

- Kiểm tra các hoạt động sư phạm của giáo viên.

- Kiểm tra về công tác y tế học đường; an toàn trường học.

- Kiểm tra toàn diện 02 đồng chí.

- Xét nâng lương thường xuyên cho CB, GV, NV trong trường.

- Tiếp tục rèn, sửa phát âm n - l.

- Chấp hành nghiêm túc quy chế dạy thêm, học thêm.

- Thực hiện chuyên đề  tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tham gia học tập các chuyên đề do cấp trên tổ chức.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

THÁNG 01 NĂM 2021

 

- Sinh hoạt chi bộ, triển khai nghị  định của Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

- Kiểm tra học kì I, sơ kết học kì I; Triển khai nhiệm vụ học kì II.

- Phát động thi đua đợt IV.

- Tiếp tục triển khai chuyên đề PP Bàn tay nặn bột.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Kiểm tra các hoạt động sư phạm của giáo viên.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn.

- Kiểm tra công tác quản lý và sử dụng  thiết bị đồ dùng dạy học.

- Kiểm tra toàn diện 02 đồng chí.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021.

- Tiếp tục rèn, sửa phát âm n - l (tổng hợp số liệu cần phải sửa ngọng).

- Tổ chức họp phụ huynh cuối kỳ I.

- Xét nâng lương thường xuyên cho CB,GV,NV trong trường.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dạy thêm học thêm.

- Thực hiện chuyên đề  tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tham gia học tập các chuyên đề do cấp trên tổ chức.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

THÁNG 02 NĂM 2021

 

- Sinh hoạt chi bộ, triển khai nghị  định của Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

- Tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày 3/2 (Ngày thành lập Đảng mừng xuân)

- Tổ chức cho học sinh thăm quan học tập ngoại khóa.

- Kiểm tra các hoạt động sư phạm của giáo viên. (kiểm tra toàn diện 01 đ/c)

- Tiếp tục rèn, sửa phát âm n - l (tổng hợp số liệu cần phải sửa phát âm sai).

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dạy thêm học thêm.

- Thực hiện chuyên đề  tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

- Xét nâng lương thường xuyên cho CB,GV,NV trong trường.

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tham gia học tập các chuyên đề do cấp trên tổ chức.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

THÁNG 03 NĂM 2021

 

- Sinh hoạt chi bộ, triển khai nghị  định của Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

- Phát động thi đua đợt V.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Tổ chức ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3.

- Tổ chức thi ATGT cấp trường.

- Kiểm tra các hoạt động của giáo viên.

- Kiểm tra công tác vệ sinh ATTP.

- Kiểm tra công tác Đoàn – Đội.

- Tiếp tục rèn sửa phát âm l - n.

- Xét nâng lương thường xuyên cho CB,GV,NV trong trường.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021.

- Thi viết chữ đẹp cấp Huyện.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dạy thêm học thêm.

- Thực hiện chuyên đề  tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tham gia học tập các chuyên đề do cấp trên tổ chức.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                          

 

THÁNG 04 NĂM 2021

 

- Sinh hoạt chi bộ, triển khai nghị  định của Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

- Sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Kiểm tra các hoạt động của giáo viên. (kiểm tra toàn diện 01 đ/c)

- Kiểm tra công tác thư viện trường học.

- Kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, tiếp công dân.

- Kiểm tra toàn diện 02 đồng chí.

- Tiếp tục rèn sửa phát âm l - n.

- Xét nâng lương thường xuyên cho CB,GV,NV trong trường.

- Thi viết chữ đẹp cấp Huyện.

- Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2020-2021.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dạy thêm học thêm.

- Thực hiện chuyên đề  tổ chức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất người học.

- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do cấp trên tổ chức.

- Tham gia học tập các chuyên đề do cấp trên tổ chức.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

THÁNG 05 NĂM 2021

 

- Sinh hoạt chi bộ, triển khai nghị  định của Chính phủ về xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường.

- Hoàn thành chương trình, ôn tập kiểm tra cuối năm, họp phụ huynh học sinh đánh giá học sinh lớp 1 theo TT 27, lớp 2, 3 ,4  ,5 theo TT 22 và TT 30 sửa đổi, BGH duyệt kết quả, báo cáo về phòng giáo dục theo quy định

- Sinh hoạt chuyên môn cụm.

- Tham gia thi tìm hiểu ATGT; giao lưu Phòng chống tai nạn thương tích; tham gia Olympic.

- Xét nâng lương thường xuyên cho CB,GV,NV trong trường.

- Kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách quản lý hành chính.

- Ôn tập cho học sinh; tổ chức kiểm tra cuối năm học.

- Nộp báo cáo cuối năm học (trước 25/5).

- Đánh giá viên chức.

- Xét duyệt SKKN, hồ sơ thi đua.

- Tổng kết năm học.

- Kiểm kê tài sản, bàn giao học sinh về nghỉ hè tại địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dạy thêm học thêm.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

THÁNG 6 NĂM 2021

 

- Trực hè: Ban giám hiệu + Tổ hành chính.

- Hoàn thành hồ sơ trường.

- Hoàn thành các loại báo cáo cuối năm học.

- Nghỉ hè theo quy định.

- Xét nâng lương thường xuyên cho CB,GV,NV trong trường.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động hè 2021-2022.

- Tu bổ cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị phục vụ dạy và học.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dạy thêm học thêm.

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG 7 NĂM 2021

 

- Trực hè: Ban giám hiệu + Tổ hành chính.

- Nghỉ hè theo quy định.

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp 1.

- Tuyển sinh lớp 1(theo đúng hướng dẫn).

- Xét nâng lương thường xuyên cho CB,GV,NV trong trường.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động hè 2021- 2022.

- Tu bổ cơ sở vật chất, mua sắm các trang thiết bị phục vụ dạy và học.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế dạy thêm học thêm.

- Tham gia các lớp tập huấn chương trình giáo dục phổ thông tổng thể.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là nội dung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 của trường Tiểu học Lương Mỹ A. Đề nghị các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc để đạt kết quả cao./.

PHÒNG GD&ĐT PHÊ DUYỆT

…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………

           HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 51
Hôm qua : 34
Tháng 09 : 1.028
Năm 2022 : 9.830